Dokumentacja dotycząca pracowników


• teczki akt osobowych
• kartoteki płacowe , listy płac
• listy obecności
• informacje o zatrudnieniu do ZUS
• druki RP-7 i inne
• księgowość

Wytworzył:
Teresa Cieślachowska
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2004-01-15 09:49:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2006-10-20 14:48:54)