Rejestr protokołów Rad Pedagogicznych

                                   

                                Rejestr protokołów Rad Pedagogicznych

                                    Szkoły Podstawowej nr 6 w Koszalinie

                                  im. Narodowego Święta Niepodległości

 

                                 Rejestr protokołów znajduje się w kancelarii szkoły.

                          Udostępniany do wglądu osobom do tego upoważnionym.

Wytworzył:
Teresa Cieślachowska
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2004-01-13 14:04:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2012-06-04 08:58:21)