Wynajem pomieszczeń

     Szkoła Podstawowa nr 6 w Koszalinie

informuje,  że prowadzi w roku 2018 wynajem n.w. pomieszczeń:

- sala gimnastyczna                              
- sale lekcyjne                                         
- gabinet pielęgniarski                                                                            
- powierzchnie korytarzy pod automaty
- powierzchnie gruntowe pod reklamy
-tablice reklamowe : 2,5x1,0 oraz 5x3
-stołówkę szkolną
 
Osobą uprawnioną do rozmów w sprawie najmu, udzielania informacji w tym zakresie
i zawierania umów jest p. Mariola Tomanek - kierownik gospodarczy tel. 94 3425156 w 24

 

 

 

Wytworzył:
Teresa Cieślachowska
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2004-01-13 13:45:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2018-09-10 19:31:27)