Udostępnianie danych

Informacji udzielają zainteresowanym upoważnieni
pracownicy szkoły z zachowaniem przepisów zawartych w :


- Ustawie o ochronie danych osobowych 
  
z dnia 29 sierpnia 1997r.( Dz.U. nr 133, poz. 883)
- U
stawie z dnia 14 grudnia 1982r. o ochronie 
  
tajemnicy państwowej i służbowej.

Wytworzył:
Teresa Cieślachowska
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2004-01-13 12:53:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2006-10-20 14:47:24)