Podstawa prawna

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia Publiczne udzielane są na podstawie Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994r. z późn. zm. ( Dz.U. z1994r. nr 76, poz. 344),

Członków Komisji powołuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. z 2002r. nr 82 poz. 743).

W Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie komisja powoływana jest doraźnie do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań w drodze zarządzenia dyrektora szkoły i działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji.

Zamówienia ogłaszane są w siedzibie Szkoły na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej ( wg potrzeb ) oraz w internecie (www.sp6.koszalin.ibip.pl).

Wytworzył:
Teresa Cieślachowska
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2004-01-12 10:49:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2004-01-12 11:36:48)