Stołówka szkolna

 

 

 

Obiady w szkole

W stołówce szkolnej można wykupić obiady. Cena za cały obiad (zupa i drugie danie) dla ucznia ( w abonamencie) wynosi 11,50 zł., cena tak zwanej połówki obiadu wynosi 9,50 zł., samo drugie danie kosztuje 10,50 zł., sama zupa  3 zł. Obiady na dany miesiąc trzeba wykupić do 5-go każdego miesiąca.

Cena jednostkowa za obiad : cały obiad - 13,00 zł. , drugie danie 11,00 zł . ,  1/2 obiadu - 9,50 zł . , zupa - 3,50 zł .

W razie nieobecności dziecka na danym obiedzie, rodzic proszony jest o zgłoszenie tego telefonicznie (606 108 665) do godziny 900 – wtedy obiad zostanie odliczony. Obiady wydawane są od godziny 1200 do 1400.

 

Wytworzył:
Teresa Cieślachowska
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2004-01-12 09:55:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2019-02-13 10:28:46)