Współpraca z innymi instytucjami

                                    Współpraca z innymi instytucjami.

Od wielu lat współpracujemy z gimnazjami  oraz szkołami podstawowymi , zespołem szkół sportowych i plastycznych przy organizacji imprez, wymianie doświadczeń z zakresu pracy wychowawczej, profilaktyki, wzbogacając nasz warsztat pracy, mając na celu d
obro powierzonych nam uczni

Współpracujemy z wieloma instytucjami wspierającymi proces nauczania i wychowania, wspomagającymi rozwój uczniów, działającymi dla ich dobra, zdrowia i bezpieczeństwa, niosącymi pomoc ich rodzinom: Miejską Poradnią Psych.-Ped., Zesp. Wspierania Rodziny z MOPS, Bałtyckim Teatrem Dramatycznym,
Pełnomocnikiem d/s uzależnień, TZN, TPD, Caritas, parafią katedralną, MOK, MDK, policją.

Wytworzył:
Teresa Cieślachowska
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2003-12-17 12:02:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2012-09-13 08:36:44)