Język obcy


                                          
Języki obce

    język angielski

Jak uczymy języków

W naszej szkole nauka języka angielskiego odbywa się w systemie klasowo-lekcyjnym. Bezpłatną nauką tego przedmiotu objęte są dzieci już od klasy pierwszej. W klasach I-III jest to 1 godzina, a w klasach starszych są to 3 godziny lekcyjne tygodniowo, z podziałem na grupy w klasach VI. Dzieci uzdolnione uczestniczą w zajęciach koła jęz. angielskiego, gdzie podnoszą swoje umiejętności, praktycznie wykorzystują znajomość języka oraz przygotowują się do konkursów międzyszkolnych.

Wytworzył:
Teresa Cieślachowska
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2003-12-17 11:44:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2012-04-18 14:23:38)