Sprawozdawczość budżetowa

 

                                  SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

 

                   Szkoła Podstawowa nr 6 w Koszalinie sporządza sprawozdania
         miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne na podstawie ksiąg
         rachunkowych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2003-07-30 10:06:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2013-02-08 07:57:56)