Kadra pedagogiczna

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    KADRA PEDAGOGICZNA

                SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W KOSZALINIE

              im. Narodowego Święta Niepodległości

    ROK SZKOLNY 2018-2019

 Dyrektor Szkoły    - mgr MAREK NIESŁUCHOWSKI

Wicedyrektor Szkoły        - mgr ANNA GOTTO   

  

Pedagog szkoły                    - mgr Kalina Rogaczewska

                                                           - mgr Jolanta Malec

Wychowawcy świetlicy      - mgr Katarzyna Skóra

                                                          - mgr Małgorzata Jasińska

                                                         - mgr Aniceta Szyc

Nauczyciel bibliotekarz         - mgr Barbara Łapińska

Logopeda szkolny        - mgr Kalina Rogaczewska

 

 

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

mgr Marta Safian

mgr Łucja Kozłowska

mgr Ewa Wilczak-Kuma

mgr Grażyna Pałasiewicz

mgr Anna Mroczka

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

mgr Irena Lubera

mgr  Ewa Kromer

mgr Agnieszka Kwaśnica

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

mgr Małgorzata Grońska-Łukojko

       Łukasz Kobusiński

mgr Anna Korzyniewska 

NAUCZYCIELE JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

mgr Katarzyna Wróblewska

mgr Nji Foy Anita

NAUCZYCIELE HISTORII 

mgr  Katarzyna Wróblewska

mgr Małgorzata Trojan

NAUCZYCIEL PLASTYKI i MUZYKI

mgr  Renata Jankowska-Szwej

NAUCZYCIELE PRZYRODY i BIOLOGII

mgr Małgorzata Dudczak

mgr Marta Dembińska

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

mgr Paweł Pasek

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

mgr Anna Gotto

mgr Paulina Sorys

mgr  Anna Kondraciuk

mgr Dembiński Damian

NAUCZYCIEL CHEMII 

mgr Renata Garnuszewska

mgr Ginter Bożena

NAUCZYCIEL FIZYKI

mgr Anna Kondraciuk

mgr Dembiński Damian

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

mgr  Izabella Olszewska

mgr Jowita Molenda

mgr Wiktor Butrym - trener

mgr Anna Tałaj

NAUCZYCIEL INFORMATYKI i TECHNIKI

mgr inż.  Bogusława Zyguła

NAUCZYCIELE RELIGII

mgr Małgorzata Sójka

mgr Małgorzata Werner

DORADZTWO ZAWODOWE

mgr Jolanta Malec

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Małgorzata Trojan

mgr Renata Jankowska-Szwej

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

mgr Anna Orzeł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Teresa Cieślachowska
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2003-07-30 09:19:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2019-01-18 07:55:46)