Majątek szkoły

 

                             MAJĄTEK SZKOŁY

 

Wartość brutto środków trwałych na dzień 30.04.2018r.

                             

Środki trwałe                             - 932.497,83 zł

Umorzenie środków trwałych - 465.308,52 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 452.997,94 zł.

Pozostałe środki trwałe  -452.997,84 zł.

Zbiory biblioteczne - 29.597,300 zł.

Wartości niematerialne i prawne - 11.961,96 zł.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2003-07-21 11:53:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2018-05-16 10:22:01)