Realizacja budżetu-wydatków szkoły

 

REALIZACJA BUDŻETU – WYDATKÓW SZKOŁY

 

 

Wydatki Szkoły Podstawowej nr 6 w Koszalinie mieszczą się w Planie Finansowym na 2018r.

zatwierdzonym przez Urząd Miasta w Koszalinie i są wydatkowane według działów, rozdziałów i paragrafów.

Na dzień 30.04.2018r. wynoszą  1.173.874,29 zł .

Wytworzył:
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2003-07-18 16:05:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2018-05-16 10:18:35)