Realizacja dochodów

 

REALIZACJA DOCHODÓW

Do planowanych dochodów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie w roku 2018 należą :

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - 100 zł
- odsetki bankowe - 500 zł
- odsetki z “Płatnika” - 500 zł
- wpływy z usług - 6.500 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat -100 zł
- sprzedaż składników majątkowych -   0  zł

- pozostałe dochody       - 400,00 zł

- wpływy z najmu pomieszczeń -25.200

Wykonanie dochodów budżetowych na 30.04.2018r. :

- opłaty za duplikaty i legitymacje szkolne i świadectwa   -36,00

- odsetki bankowe     -62,68

- naliczenie "Płatnika"  - 210,54

- dochody z najmu    -  9.591,18

- wpływy z usług    -1.370,51 zł

- odsetki za nieterminowe wpłaty - 8,49

- inne dochody   - 163,74 zł

-otrzymane darowizny - 0,00zł

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2003-07-18 15:31:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2018-05-16 10:17:34)