Budżet

 

BUDŻET

 

 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie sporządziła plan finansowy wydatków i dochodów na 2018r.

z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy:

Dział - 801 – oświata i wychowanie


- rozdział 80101 - szkoły podstawowa
- rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- rozdział 80195 - pozostała działalność

 

Dział - 854 - edukacyjna opieka wychowawcza


- rozdział 85401 - świetlice szkolne

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2003-07-18 15:26:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2018-05-16 10:14:18)