Status dyrektora

 

Zarządzenie Nr 788/2426/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Koszalinie Panu Markowi Niesłuchowskiemu.

Powierzenie funkcji wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Koszalinie Pani Annie Gott z dniem 01.09.2018 r. na podst. art.17 ust.1 ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.nr 3,poz19).

Wytworzył:
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2003-07-18 10:12:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2018-09-07 12:42:17)