Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016r. ( RODO ) informujemy, że :

Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe jest

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości

z siedzibą w Koszalinie ul. Gnieźnieńska 3.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie

jest Pani JOLANTA KUBIAK

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem email:

iod@zeto.koszalin.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2018-06-08 10:20:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2018-08-06 12:32:12)