PESEL NA LEGITYMACJACH SZKOLNYCH

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  IM. NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W KOSZALINIE  INFORMUJE, ŻE :

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r.,

w legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów,

na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem

„Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach

środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego  i autobusowego”,

SEKRETARZ SZKOŁY WPISUJE  NUMER PESEL UCZNIA

I POTWIERDZA WPIS PIECZĘCIĄ SZKOŁY

PROSZĘ O ZGŁASZANIE SIĘ   Z LEGITYMACJAMI DO SEKRETARIATU

Wytworzył:
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2015-06-25 08:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2015-06-25 08:45:54)