Uchwała nadania imienia Szkole Podstawowej nr6 w Koszalinie

                                          UCHWAŁA NR XIX/261/2012

                                         RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

                                                    z dnia  29 marca 2012r.

          w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie

                         Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje :

           1. Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gnieźnieńskiej 3 w Koszalinie nadaje się imię

                                          Narodowego Święta Niepodległości

           2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

           3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 roku .

Wytworzył:
Udostępnił:
Teresa Cieślachowska
(2012-06-04 08:30:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Cieślachowska
(2012-06-05 10:44:41)